DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘÍCHOD K VYŠETŘENÍ

  • Dodržujte prosím dobu pozvání, ušetříte si tím čas strávený čekáním.
  • V ordinačních hodinách pro nemocné je potřeba se k vyšetření dostavit nejpozději 30 minut před koncem ordinační doby. Potřebujeme čas k vyšetření, vysvětlení a zapsání. Nestihneme vše vyřešit 5 minut před koncem ordinace.
  • Přednost v ošetření mají novorozenci do 28 dní po narození a pacienti kteří jsou v okamžitém ohrožení zdraví (stav vždy posoudí lékař).

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

  • Na základě změn zákonů a vyhlášek pro zdravotnictví platných od 1.4.2012 nepíšeme omluvenky o nepřítomnosti žáka ve škole z důvodu vyšetření, ošetření či léčení v naší ordinaci.
  • Nepřítomnost žáka omlouvá pouze zákonný zástupce.
  • Ve výjimečných případech, požádá-li nás škola či odbor péče o dítě, tuto informaci poskytneme, ale pouze na základě jejich písemné žádosti a pouze tomuto subjektu.